VELVOLLISUUS TEHDÄ ASBESTIKARTOITUS ASUINHUONEISTOJEN REMONTEISSA

  • 02.06.2016

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki, joka asettaa aiempaa tiukempia vaatimuksia taloyhtiöissä tehtäville remonteille. Laki edellyttää, että sellaisissa purku- tai kunnossapitotöissä, joissa voidaan altistua asbestipölylle, tulee tehdä asbestikartoitus ennen remonttitöiden aloittamista.

Suomessa on käytetty asbestia rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestin käyttö kiellettiin 1993. Asbestia on käytetty mm. tasoitteissa, saumauslaasteissa, maaleissa, liimoissa, kaakeleissa, muovimatoissa, rakennuslevyissä, eristeissä, kuten putkieristeissä, ilmastointikana-vissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa. Materiaaleihin sitoutuneena asbestista ei ole vaaraa, mutta asbestipitoista materiaalia purettaessa, siitä voi vapautua ilmaan terveydelle haitallisia hiukkasia. Ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien mahdollinen asbesti pitää nykyisin kartoittaa ennen purkutyön aloittamista. Asbestikartoitusta ei pääsääntöisesti tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vain vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Vastuu asbestikartoituksen teettämisestä on rakennuttajalla. Jos rakennuttajana on osakas, esimerkiksi kylpyhuoneremontin teettäjänä, hän vastaa. Jos remontin tilaa taloyhtiö, se vastaa. Asbestikartoituksen voi tehdä taho, jolla on “riittävää perehtyneisyyttä asbestiin”. Kartoitus on dokumentoitava. Mikäli kartoituksessa selviää, että rakenteista tai materiaaleista löytyy asbestia, tulee purkutyö teettää ”asbestipurkutyönä” siihen oikeutetulla ammattilaisella ennen varsinaisen remontin aloittamista.

Asbestikartoituksen ja mahdollisen asbestipurkutyön teettämisvelvollisuus kannattaa ottaa huomioon suunniteltaessa asuinhuoneistojen ja taloyhtiöiden remontteja. Erityisesti suurempien remonttien aikataulujen on ennustettu venyvän uusien työvaiheiden johdosta. Isännöintiliiton ohjeistuksen mukaan “Isännöinti voi hyväksyä huoneiston remontti-ilmoituksen taloyhtiön puolesta vasta asbestikartoituksen jälkeen”. Asbestipurkutöiden on puolestaan ennustettu nostavan remonttikustannusten hintoja.

LÄHTEET

Säädökset:

- Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista(684/2015)

- Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)

Taustamateriaalia:

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa /kiinteistöliitto.fi

Hyvä tietää asbestista /omakotiliitto.fi

Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa /työsuojelu.fi

Asbestilainsäädäntö muuttuu vuodenvaihteessa /rakennusliitto.fi

Asbestilaki tiukkenee – miten taloyhtiön pitää toimia? /kotitalolehti.fi

Artikkeli: "Uudet asbestimääräykset ajavat ihmiset kodeistaan entistä pidemmäksi aikaa" /yle.fi (31.11.2015)

Artikkeli: "Uusi asbestilaki voi nostaa remonttikuluja reippaasti" /kauppalehti.fi (7..1.2016)

Book free valuation

Contact us to begin a successfull appartment deal

Send us a message

Contact info

Contact us
nineteen minus eleven in numbers =