Lyhyesti Helsingin yleiskaavasta

  • 10.01.2016

Yleiskaavasta ilmenee kunnan maankäytön yleispiirteinen suunnitelma. Yleiskaava koskee koko kunnan alueen maankäyttöä. Yleiskaava laaditaan, jotta voidaan yhteensovittaa ja ohjata muun muassa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen sekä virkistysalueiden käyttöä. Yleiskaavaa käytetään myös apuna asemakaavojen laadinnassa. Kunta on vastuussa yleiskaavan laadinnasta. Kaavan hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto. On myös mahdollista, että kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan. Kyseissä tapauksessa ehdotelman hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistuksen antaa ympäristöministeriö. Kaavan laadinnassa on useita työvaiheita, Helsingin yleiskaavan laadinta aloitettiin vuonna 2012.

Nykyisen yleiskaavaehdotelman pohjana on ollut Helsingin väestöennuste. Ennusteen mukaan Helsingissä olisi vuonna 2050 noin 860 000 asukasta. Helsingissä yleiskaavaa ollaan laadittu lähes joka kymmenes vuosi. Kaavaehdotelman mukaan Helsingistä halutaan tiivis kaupunki, jossa on useita keskuksia. Keskuksia yhdistäisi tiivis raideliikenne. Kantakaupunkiin toivottaisiin kaupunkibulevardeja. Helsinki halutaan säilyttää vihreänä kaupunkina, josta löytyy puistoja. Uudisrakennusta tulisi raideliikenteen solmukohtiin, kaupunkibulevardien varsille sekä uusille rakentamisalueille, esimerkkinä Malmin lentokenttä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 29.1.2016 saakka. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilassa Laiturilla (Narinkka 2) sekä Virka Infossa (Helsingin kaupungintalo Pohjoisesplanadi 11-13).

Book free valuation

Contact us to begin a successfull appartment deal

Send us a message

Contact info

Contact us
three plus eleven in numbers =